BENDROSIOS SĄLYGOS
BENDROSIOS SĄLYGOS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI
Norėdami naudotis POKLET APP programėle Jūs turite sutikti su Bendrosiomis sąlygomis.
Šios Bendrosios sąlygos bus laikomos Jūsų (tėvų/globėjų) ir mūsų (UAB POKLET ir UAB WALETTO)
sutartimi. Sutartis tarp UAB POKLET arba UAB WALETTO ir vaikų, kuriems jūs leidžiate naudotis
POKLET APP programėle bei Paslaugomis, nesudaroma.
Užsiregistruodami kaip POKLET APP programėlės naudotojas Jūs sutinkate, kad Jus teisiškai
saistytų Bendrosios sąlygos. Prijungdami savo vaiko paskyrą Jūs, kaip vienas iš tėvų arba globėjas,
leidžiate ir sutinkate, kad Jūsų vaikas naudotųsi POKLET APP programėle ir POKLET Paslaugomis,
WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele, kadangi POKLET APP
programėle vaikai gali naudotis tik leidus tėvams/globėjams. Jeigu vaiko paskyra per 90 dienų
neprijungiama prie vienam iš tėvų/globėjų priklausančios paskyros, ji panaikinama.
JEIGU JŪS NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NEI JŪS, NEI VAIKAS, UŽ KURĮ JŪS, KAIP VIENAS
IŠ TĖVŲ/GLOBĖJŲ, ESATE ATSAKINGAS, NEGALI NAUDOTIS POKLET PASLAUGOMIS.
Šios Bendrosios sąlygos taikomos Jums naudojantis POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN
sąskaita ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele. Prašome jas atidžiai perskaityti ir pasilikti jų
egzempliorių. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į WALLETTO arba UAB POKLET prašydami pateikti
šių Bendrųjų sąlygų egzempliorių, mūsų naujausius mokesčių tarifus ir naudojimo apribojimus,
susisiekdami su mumis vienu iš Susisiekimo būdų. per UAB POKLET Jūs taip pat galite gauti Jūsų
WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele atliktų naujausių Finansinių operacijų išklotinę.
WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė išduoda UAB WALLETTO, elektroninių pinigų įstaiga,
patvirtinta ir reguliuojam Lietuvos banko kaip Elekroninė pinigų įstaiga registruota Lietuvoje, ir Visa
Europe Limited narys. WALLETTO leidžia elektroninius pinigus jūsų WALLETTO kortelėje.
Mokėjimų inicijavimo paslaugą teikia AB Neo Finance, elektroninių pinigų įstaiga ir mokėjimų
inicijavimo įstaiga patvirtinta ir reguliuojama Lietuvos banko.
„UAB POKLET tai UAB Poklet, juridinio asmens kodas 305534915, bendrovė, užregistruota
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios buveinės adresas yra Švitrigailos g. 11K-109,
LT-03228 Vilnius.
„POKLET APP programėlė tai mobiliesiems prietaisams skirta programėlė „Poklet“, kurios
savininkė ir operatorė yra UAB Poklet, kurioje Jūs galite gauti prieigą prie informacijos apie Jūsų
UAB POKLET piniginę.
„POKLET paslaugos“ arba „Paslaugos tai UAB Poklet teikiamos paslaugos, t. y. skaitmeninė
internetinė priemonė (POKLET APP programėlė), skirta naudotis vaikams ir tėvams/globėjams
bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir lavinančioje terpėje. POKLET paslaugas sudaro
nemokama versija (Nemokama POKLET paslaugų naudotojo versija) ir versija, suteikiama
sumokėjus prenumeratos mokestį (POKLET paslaugų Premium versija). POKLET paslaugų
Premium versijai taikomos papildomos sąlygos.
„Susisiekimo būdai“ – tai būdai, kuriais galima susisiekti su UAB POKLET:
1
telefonas: +37068769232
elektroninio pašto adresas: support@poklet.io
WALLETTO“ tai UAB Walletto (juridinio asmens kodas 304686884), Lietuvoje užregistruota
bendrovė, kurios buveinės adresas yra A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, licencijuota ir
reguliuojama Lietuvos banko kaip elektroninių pinigų įstaiga;
„Bankomatas“ tai pinigų išdavimo aparatas pažymėtas VISA priėmimo ženklu;
„Bankomato operacija“ tai operacija, atliekama bankomate, siekiant išimti grynuosius pinigus;
„Likutis reiškia elektroninius pinigus, įkeliamus į jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą, naudojant
papildymo metodą, nurodytą šių bendrųjų sąlygų 4 punkte;
„Darbo diena“ reiškia bet kurią dieną (išskyrus šeštadienį ar sekmadienį), kurią Lietuvoje bankai
dirba įprastai;
WALLETTO kortelė tai WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė arba WALLETTO virtualioji
kortelė; atitinkamai suprantama sąvoka WALLETTO kortelės“;
WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė tai UAB WALLETTO Jūsų vardu išduota VISA kortelė,
kuri yra susieta su Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita. WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra
Lietuvos banko reguliuojamas elektroninių pinigų produktas tai išankstinio mokėjimo, o ne
kredito arba debeto kortelė, ir Jūs ją galite naudoti Finansinėms operacijoms atlikti. Daugiau
informacijos apie WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę ir galimus jos naudojimo būdus galima
rasti bendrųjų sąlygų 4 punkte;
WALLETTO virtualioji kortelė tai POKLET APP programėlėje Jūsų sukurta VISA virtualioji
kortelė, susieta su Jūsų UAB POKLET pinigine, kad galėtumėte atlikti Elektronines finansines
operacijas;
WALLETTO IBAN sąskaita tai WALLETTO tvarkoma išankstinio mokėjimo sąskaita, susieta su
Jūsų WALLETTO kortele Finansinėms operacijoms finansuoti;
„Elektroninė finansinė operacija“ tai Jūsų inicijuota finansinė operacija siekiant internetu
įsigyti prekių arba paslaugų, įskaitant, ir mobiliuoju prietaisu inicijuotas finansines operacijas.
„Mokesčiai“ tai mokesčiai, kuriuos Jums gali skirti UAB POKLET ir WALLETTO už atliekamą Jūsų
WALLETTO IBAN sąskaitos bei WALLETTO kortelių tvarkymą ir Jūsų naudojimąsi POKLET APP
programėle kaip nurodyta bendrųjų sąlygų 17 punkte. Tai gali būti:
kasmėnesiniai mokesčiai;
tam tikromis aplinkybėmis – mokesčiai Jūsų balansui išpirkti („Išpirkimo mokestis“);
mokesčiai už WALLETTO kortelės naudojimą Finansinėms operacijoms atlikti; ir
(arba)
mokesčiai už pamestos arba pavogtos WALLETTO kortelės pakeitimą.
2
WALLETTO taip pat gali skirti Jums pagrįstus mokesčius už tyrimo atlikimą Jums pareikalavus
grąžinti Finansinės operacijos sumą ir esant bendrųjų sąlygų 11.3 punkte apibūdintoms
aplinkybėms.
Mokesčių sumos laikui bėgant gali keistis, o taikomus mokesčius bet kuriuo metu galima rasti
naudojantis POKLET APP programėle.
VISA – tai Visa Europe Ltd.;
„PIN“ reiškia unikalų asmeninį 4 skaitmenų identifikavimo numerį, susietą su jūsų išankstinio
mokėjimo WALLETTO kortele ir kuriuo galima patvirtinti POS operacijas;
„Sandoris pardavimo punkte“ tai Jūsų inicijuotas sandoris prekėms arba paslaugoms pardavimo
punkte įsigyti;
„POKLET privatumo politika“ tai UAB POKLET privatumo politika, kurioje apibūdinama tvarka,
kuria mes apdorojame, tvarkome ir dalinamės iš Jūsų gautais arba Jūsų suteiktais asmens
duomenimis; Poklet privatumo politika kartkartėmis gali būti iš dalies keičiama, vadovaujantis
joje nustatytomis sąlygomis. POKLET privatumo politikos egzempliorių galima rasti POKLET APP
programėlėje;
WALLETTO Privatumo politika tai WALLETTO privatumo politika, kuri, kartu su šiomis
Sąlygomis, aprašo tvarką, kaip mes apdorojame, tvarkome ir dalinamės iš Jūsų gautais arba Jūsų
suteiktais asmens duomenimis; ši tvarka gali būti iš dalies keičiama vadovaujantis Privatumo
politikos sąlygomis, kaip toliau paaiškinta ir nustatyta šių Sąlygų 19 skirsnyje. Mūsų privatumo
politikos egzempliorių galima rasti tinklalapyje www.walletto.eu;
„Išpirkimo reikalavimas“ tai Jūsų pateiktas reikalavimas išpirkti Jūsų balansą pagal šių Sąlygų
13 skirsnį;
„Bendrosios sąlygos“ – tai šios bendrosios sąlygos;
„Finansinė operacija tai kiekviena operacija, kuri gali būti atliekama naudojantis Jūsų
WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis, įskaitant sandorius pardavimo punkte,
Elektronines finansines operacijas ir (arba) bankomato operacijas;
„Naudojimo apribojimai“ tai Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO kortelėms
apribojimai. Bet kurio metu taikomus naudojimo apribojimus galima rasti naudojantis POKLET
APP programėle;
„Naudotojas“, „Jūs“ arba „Jūsų tai asmuo, pateikęs paraišką dėl WALLETTO IBAN sąskaitos ir
WALLETTO kortelių užsiregistruodamas pas mus ir nurodęs savo vardą, pavardę, gimimo datą,
gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį.
I. TĖVŲ/GLOBĖJŲ IR VAIKŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA
1.1 Norėdamas naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis, Jūs turite būti sulaukęs ne
mažiau kaip 18 metų ir teisiškai veiksnus sudaryti įpareigojančias sutartis.
3
1.2 Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, norėdamas naudotis POKLET APP programėle ir
Paslaugomis, Jūs turite turėti vieno iš savo tėvų arba globėjo sutikimą. Sutikimas pagal šias
Bendrąsias sąlygas tai: iš vieno tėvų arba globėjo POKLET APP programėlės paskyros
išsiųstas kvietimas užsiregistruoti POKLET APP programėlėje arba leidimas naudotis
POKLET APP programėle ir Paslaugomis priimant vaikui skirtą kvietimą ir nuspaudžiant
„sutikimo“ mygtuką.
1.3 Vaikai (jaunesni kaip 18 metų asmenys) gali pradėti naudotis visomis POKLET APP
programėlės funkcijomis tik:
(a) gavę vieno iš tėvų arba globėjo kvietimą užsiregistruoti (t. y., Jūs parsisiunčiate POKLET
APP programėlę ir nusiunčiate vaikui kvietimą prisijungti prie POKLET APP programėlės);
arba
(b) gavę vieno iš tėvų arba globėjo leidimą naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis
(t. y., jeigu POKLET APP programėlę vaikas parsisiunčia pirmas, tai jis turi nusiųsti kvietimą
vienam iš tėvų arba globėjui, o pradėti naudotis POKLET APP programėle jis galės tik gavęs
vieno iš tėvų arba globėjo leidimą).
1.4 Būdamas vaiko, kuriam Jūs davėte leidimą naudotis POKLET APP programėle ir
Paslaugomis, vienas iš tėvų arba globėjas, Jūs:
(a) leidžiate ir sutinkate, kad tas vaikas naudotųsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis;
(b) privalote užtikrinti, kad Jūsų vaikas žinotų, kaip naudotis POKLET APP programėle ir
Paslaugomis;
(c) būsite atsakingas už vaiko naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis, įskaitant
visus mokesčius, patiriamas išlaidas ir atliekamus pirkimus (Jūs esate atsakingas už viską,
ką vaikas atliks naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis) tarsi Jūs tai
būtumėte atlikęs pats;
(d) suteikiate mums informuoto asmens sutikimą rinkti, naudoti ir dalytis Jūsų ir Jūsų vaiko
asmens duomenimis vadovaujantis POKLET privatumo politikos, kurią galima rasti POKLET
APP programėlėje, sąlygomis;
(e) sutinkate supažindinti vaiką su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, POKLET privatumo politika
ir WALLETTO privatumo politika;
(f) privalote dažnai tikrinti, kaip Jūsų vaikas naudojasi POKLET APP programėle ir Paslaugomis.
1.5 Prisijungti prie POKLET APP programėlės kaip pagrindinis prižiūrėtojas ir prijungti savo
vaikų paskyras gali tik vienas iš tėvų/ globėjų.
II. JŪSŲ PAREIGOS
2.1 Naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs privalote:
(a) naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis pagal šias Bendrąsias sąlygas.
(b) paaiškinti savo vaikui, kaip naudotis POKLET APP programėle, Paslaugomis ir WALLETO
kortele pagal šias Bendrąsias sąlygas.
(c) teikti teisingą, tikslią, nepasenusią ir visą informaciją, reikalingą POKLET paslaugoms gauti,
ir užtikrinti, kad informacija būtų atnaujinama, o Jūs turėtumėte teisę dalytis šia
informacija su UAB POKLET.
(d) visą laiką palaikyti savo slaptažodžio saugumą bei slaptumą ir riboti prieigą prie prietaiso,
kurį Jūs naudojate prieigai prie POKLET APP programėlės ir Paslaugų, siekiant užkirsti kelią
neteisėtai prieigai prie Jūsų POKLET paskyros, kadangi Jūs esate atsakingas už visą
naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis, kurios yra atliekamos iš Jūsų
paskyros.
4
(e) nedelsiant pranešti UAB POKLET (naudojantis Susisiekimo būdais), jeigu turite pagrindo
manyti, kad buvo neteisėtai prieita prie Jūsų POKLET paskyros (pavyzdžiui, jeigu prietaisas,
kurį Jūs naudojate prieigai prie POKLET APP programėlės ir Paslaugų, yra pavogtas) arba
kad kas nors kitas sužinojo Jūsų paskyros vardą, slaptažodį, telefono numerį arba kokią
nors kitą su tuo susijusią informaciją.;
(f) laikytis visų kitų šiose Bendrosiose sąlygose nurodytų reikalavimų.
2.2 Jūs esate atsakingas už tai, kad Jūsų vaikas taip pat laikytųsi visų šiose Bendrosiose
sąlygose nustatytų pareigų.
2.3 Naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs negalite:
(a) naudoti POKLET APP programėlės ir Paslaugų jokiems komerciniams tikslams arba bet
kokiems kitiems tikslams, nesusijusiems su POKLET paskirtimi (t. y. naudotis vaikams ir
tėvams/globėjams bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir lavinančioje terpėje).
(b) kopijuoti POKLET paslaugų, jų atnaujinimų arba bet kurios jų dalies (išskyrus atvejus, kai
šios Bendrosios sąlygos tai aiškiai leidžia), jas dekompiliuoti, apgrąžos inžinerijos būdu
analizuoti, deasembliuoti, stengtis išgauti pirminį programos tekstą, modifikuoti, arba kurti
jų vedinius. Iškirpti ( DATA Scraping) bet kurią POKLET APP ar teikiamose Paslaugose
esančią informaciją griežtai draudžiama.
(c) Naudoti POKLET APP programėlę ir Paslaugas bet kokiu neteisėtu, kenksmingu būdu arba
tokiu būdu, kurį UAB POKLET, WALLETTO, kiti naudotojai arba trečiosios šalys gali laikyti
įžeidžiamu.
2.4 Jums pažeidus kurią nors iš šių Bendrųjų sąlygų arba dėl Jūsų naudojimosi POKELT APP
programėle arba Paslaugomis atsiradus prievolių (kiltų atsakomybė), Jūs tapsite atsakingas
už išlaidas ir sąnaudas, įskaitant teisines išlaidas, kurias dėl to patirs UAB POKLET. Jūs
būsite atsakingas ir už išlaidas, patiriamas dėl to, kad Jūsų asmenine informacija arba Jūsų
POKLET paskyra naudojosi kas nors kitas, nebent Jūs galėsite įrodyti, kad ja buvo
pasinaudota apgaulės būdu.
III. PARAIŠKOS IŠDUOTI WALLETTO KORTELES PATEIKIMAS
3.1 Norint pateikti paraišką WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO kortelėms gauti reikia būti
sulaukusiam pilnametystės šalyje, kurioje nuolat gyvenate, ir turėti toje šalyje išduotą
nacionalinį tapatybės dokumentą su nuotrauką.
3.2 Dalyvaudamas šiame procese Jūs turite:
(a) pateikti asmens duomenis (įskaitant savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios
vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį), kad mes galėtume
patikrinti Jūsų tapatybę; ir
(b) perskaityti šias Sąlygas bei mūsų privatumo politiką ir su jomis sutikti.
(c) Turėti galiojantį tapatybės dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę).
3.3 Negalėdami patikrinti Jūsų tapatybės pagal pirmiau pateiktą 1.2. (a) punktą, mes galime
pareikalauti Jūsų pateikti daugiau patvirtinančių dokumentų, įskaitant tapatybės
dokumentų (Jūsų paso arba tapatybės kortelės) nuskenuotas kopijas arba nuotraukas ir
Jūsų gyvenamosios vietos adreso patvirtinimą, kol mes galėsime sėkmingai patvirtinti Jūsų
tapatybę. Jeigu mes negalime patvirtinti Jūsų tapatybės pagal Jūsų pateiktus dokumentus,
tai tam tikromis aplinkybėmis galime pareikalauti Jūsų pateikti patvirtintas patvirtinančių
dokumentų kopijas, kurios padėtų mums patikrinti Jūsų tapatybę.
3.4 Neatlikę kurių nors pirmiau pateiktuose 1.2. ir 1.3. punktuose nurodytų veiksmų, Jūs
negalite pateikti paraiškos WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO išankstinio mokėjimo
kortelei gauti.
5
IV. JŪSŲ WALLETTO IBAN SĄSKAITOS PAPILDYMAS
4.1 Sėkmingai užbaigus visus reikalaujamus Jūsų tapatybės ir kitus patikrinimus Jūs galite
papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą pinigais, kurie bus naudojami Finansinėms
operacijoms atlikti, kaip aprašyta šiame Sąlygų 4 punkte.
4.2 Jūsų WALLETTO IBAN balansas niekuomet neturi viršyti naudojimo apribojimuose nurodytų
limitų.
4.3 Jūs galite papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą atlikdami SEPA pervedimą į savo
WALLETTO IBAN sąskaitą. Jūs taip pat galite papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą
pateikdami tokį pageidavimą AGENTUI. Taip pervesti pinigai bus įskaityti į Jūsų WALLETTO
IBAN iš karto mums gavus galiojančius pavedimus.
4.4 Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo atsisakyti priimti bet kurią konkrečią
papildymo operaciją arba užblokuoti bet kurį konkretų papildymo būdą siekdami užkirsti
kelią sukčiavimui, pinigų plovimui arba bet kokiai kitai nusikalstamai veikai.
V. JŪSŲ WALLETTO KORTELĖS
Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė
5.1 Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė bus išsiųsta Jūsų adresu, kurį Jūs mums
nurodėte pagal pirmiau pateikto 3.2 punkto nuostatas.
5.2 Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė turi būti pristatyta per 5–10 darbo dienų
Jums sėkmingai pateikus paraišką WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelei gauti. Negavęs
Jums skirtos WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės per 10 darbo dienų, Jūs turite
nedelsdamas susisiekti su mumis vienu iš Susisiekimo būdų.
5.3 Gavęs savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę Jūs turite nedelsdamas pasirašyti
kitoje jos pusėje. Kad galėtumėte aktyvuoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę,
Jūsų bus paprašyta pateikti tam tikrus duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę ir gimimo
datą. Aktyvavus Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę Jūs galite atlikti Finansines
operacijas naudodamiesi savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele pagal 6 skirsnio
nuostatas.
Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė
5.4 Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė bus automatiškai sukurta POKLET APP programėlėje. Jūs
galėsite užsakyti savo WALLETTO virtualiąją kortelę, vadovaudamiesi atitinkamoje POKLET
APP programėlės sekcijoje pateikiamais nurodymais.
5.5 Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė turės visus duomenis, kuriuos Jūs pageidautumėte
matyti plastikinėje kortelėje, įskaitant kortelės numerį, galiojimo pabaigos datą ir CVV
numerį (t. y., 3-skaitmenų kodą kitoje kortelės pusėje).
5.6 Jūsų WALLETTO Virtual Card bus saugoma slaptažodžiu apsaugotoje POKLET APP
programėlės sekcijoje, ir Jums reikės įrašyti savo slaptažodį kiekvieną kartą, kai norėsite ją
pamatyti.
VI. JŪSŲ WALLETTO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS NAUDOJIMAS
6.1 Kai Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė bus aktyvuota, kiekvienu atveju
vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei naudojimo apribojimais, Jūs galite ją naudoti:
(a) savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę sandoriams pardavimo punkte ir
Elektroninėms finansinėms operacijoms; ir
(b) bankomato operacijai atlikti; ir
6
(c) savo WALLETTO virtualiąją kortelę Elektroninėms finansinėms operacijoms atlikti, jeigu
kiekvienu atveju priimami VISA mokėjimai.
6.2 Mes negalime garantuoti, kad konkretus mažmenininkas, bankomatas arba internetinė
parduotuvė priims Jūsų WALLETTO kortelę prieš bandydamas atlikti Finansinę operaciją
Jūs turite tai sužinoti atitinkamo mažmenininko, internetinės parduotuvės atveju arba
pažiūrėti, kokiais ženklais paženklintas bankomatas.
6.3 Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Finansinės
operacijos ir visų atitinkamų mokesčių sumai padengti Jūs galėsite savo WALLETTO
kortele atlikti Finansines operacijas tiek, kiek tai leis Jūsų balansas. Kiekvienos Jūsų
WALLETTO kortele atliekamos Finansinės operacijos suma bus išskaičiuojama iš Jūsų
WALLETTO IBAN sąskaitoje laikomų lėšų.
6.4 Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai bei WALLETTO taikomi mokesčiai ir naudojimo apribojimai
nurodyti šių Bendrųjų sąlygų 17 punkte.
VII. FINANSINIŲ OPERACIJŲ TVIRTINIMAS
7.1 Jūsų bus prašoma patvirtinti kiekvieną Finansinę operaciją Jums ją inicijuojant atitinkamai
WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele arba WALLETTO virtualiąja kortele. Finansinė
operacija bus laikoma Jūsų patvirtinta, kai Jūs:
(a) patvirtinate sandorį pardavimo punkte vadovaudamiesi parduotuvės arba mažmenininko
nurodymais sandoriui pardavimo punkte patvirtinti, kurie gali aprėpti: (i) Jūsų PIN kodo
įvedimą; (ii) pardavimo čekio pasirašymą; (iii) Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo
kortelės įdėjimą į kortelių skaitytuvą mokėjimui atlikti; (iv) Jūsų WALLETTO išankstinio
mokėjimo kortelės perleidimą per kortelių skaitytuvą;
(b) patvirtinate Elektroninę finansinę operaciją vadovaudamiesi parduotuvės arba
mažmenininko nurodymais Elektroninei finansinei operacijai patvirtinti ir nurodydami
reikalaujamus WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės arba WALLETTO virtualiosios
kortelės duomenis ir (arba) bet kuriuos kitus duomenis; arba
(c) patvirtinate bankomato operaciją įdėdami WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę ir
įvesdami savo PIN kodą gryniesiems pinigams paimti.
7.2 Vadovaujantis toliau pateikiamu 7.3 punktu, Jūs galite atšaukti arba panaikinti savo
Finansinės operacijos patvirtinimą bet kuriuo metu prieš mums gaunant patvirtinimą,
vienu iš Susisiekimo būdų. Finansinės operacijos patvirtinimo negalima atšaukti arba
panaikinti mums ją gavus, nors sandorio pardavimo punkte atveju parduotuvė gali grąžinti
Jums pinigus.
7.3 Mes gauname Jūsų Sandorio pardavimo punkte, Elektroninės finansinės operacijos arba
bankomato operacijos patvirtinimą gaudami iš mokėjimą gaunančios parduotuvės
sandorio pardavimo punkte arba Elektroninės finansinės operacijos pavedimą arba
bankomato operacijos pavedimą. Visus šiuos patvirtinimus mes gauname beveik iš karto,
ir nėra tikėtina, kad Jūs iki to laiko spėsite atšaukti savo Finansinės operacijos patvirtinimą.
7
VIII. JŪSŲ WALLETTO IBAN SĄSKAITOS IR WALLETTO KORTELĖS UŽBLOKAVIMAS IR JŪSŲ
WALLETTO KORTELE ATLIKTŲ FINANSINIŲ OPERACIJŲ ATMETIMAS
8.1 Mes galime bet kuriuo metu sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų WALLETTO IBAN
sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles, arba sustabdyti arba apriboti prieigą prie AGENTO
programėlės, arba atsisakyti išduoti arba pakeisti WALLETTO korteles dėl priežasčių,
susijusių su šiais dalykais:
(a) mums kelia rūpestį Jums išduotų WALLETTO IBAN sąskaitos ir (arba) WALLETTO kortelių
saugumas;
(b) mes įtariame, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita ir (arba) WALLETTO kortelės naudojamos
be leidimo, neteisėtai arba sukčiaujant;
(c) mes turime tai padaryti laikydamiesi bet kurios jurisdikcijos įstatymų;
(d) Jūs mums pranešėte, kad Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra pamesta arba
pavogta, kaip toliau nurodyta 9 skirsnyje; arba
(e) kai nutraukiama mūsų sutartis, kaip toliau nurodyta 9 skirsnyje.
8.2 Jeigu Jūsų informavimas nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra
neteisėtas dėl kitų priežasčių, mes, kai bus įmanoma, prieš sustabdydami, apribodami
arba panaikindami Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles, arba
sustabdydami arba apribodami prieigą prie POKLET APP programėlės, arba atsisakydami
išduoti arba pakeisti WALLETTO korteles informuosime Jus telefonu arba elektroniniu paštu
nurodydami priežastis. Jeigu informuoti Jus iš anksto nėra įmanoma, ir jeigu tai nekelia
pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra neteisėta dėl kitų priežasčių, mes
nedelsdami informuosime Jus vėliau nurodydami priežastis.
8.3 Mes atblokuosime Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles ir leisime
Jums atgauti prieigą prie AGENTO programėlės kiek įmanoma greičiau, kai tik neliks
naudojimosi jomis sustabdymo priežasčių ir atblokavę Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir
(arba) WALLETTO korteles ir leidę Jums atgauti prieigą prie AGENTO programėlės
informuosime Jus telefonu arba elektroniniu paštu.
8.4 Mes galime atmesti Finansinę operaciją:
(a) jeigu manome, kad Jūs pažeidžiate šias Sąlygas;
(b) jeigu manome, kad Finansinė operacija gali būti įtartina arba neteisėta;
(c) jeigu Finansinės operacijos, kurią Jūs bandote atlikti vertė prie jos pridėjus atitinkamus
mokesčius viršija Jūsų balansą; arba
(d) jeigu mes negalime atlikti Finansinės operacijos dėl klaidų, gedimų (tiek mechaninių, tiek
kitų) arba atmetimų iš parduotuvių, bankomatų operatorių, mokėjimų tvarkytojų, kortelių
tinklų arba mokėjimo sistemų, kurios apdoroja Finansines operacijas.
8
8.5 Atsisakę atlikti Finansinę operaciją, mes informuosime Jus kiek įmanoma greičiau, o bet
kuriuo atveju iki kitos dienos po Finansinės operacijos gavimo dienos pabaigos, jeigu tai
nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra neteisėta dėl kitų priežasčių.
Įprastai mes informuosime jus klaidos pranešimu parduotuvės arba bankomato
operatoriaus terminale arba tinklalapyje ir, jeigu reikia, pakvitavimu, patvirtinančiu, kad
Finansinė operacija buvo nesėkminga, nors kai kuriais atvejais mes galime informuoti Jus
telefonu arba elektroniniu paštu. Jūs galite kuriuo nors Susisiekimo būdu susisiekti su
POKLET UAB ir paprašyti nurodyti priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta atlikti tą Finansinę
operaciją ir paaiškinti, kaip Jūs galite pataisyti mūsų turimą informaciją, dėl kurios mes
atsisakėme patvirtinti Finansinę operaciją.
8.6 Jūs galite pataisyti WALLETTO turimą informaciją, kuri galėjo mus paskatinti atmesti
Finansinę operaciją, susisiekdami su WALLETTO bet kuriuo Susisiekimo būdu.
IX. JŪSŲ SUTARTIES NUTRAUKIMAS
9.1 Šiose Sąlygose nustatyta mūsų sutartis tęsiasi iki nutraukimo pagal šį 9 skirsnį. Jūsų
WALLETTO kortelė galios iki Jūsų WALLETTO kortelėje nurodyto mėnesio paskutinės
kalendorinės dienos; tada Jūs turėtumėte susisiekti su mumis ir paprašyti atnaujinti
WALLETTO kortelę.
9.2 Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti šiose Sąlygose apibūdintą mūsų sutartį, apie tai
pranešdami prieš 30 dienų susisiekę su mumis vienu iš Susisiekimo būdų arba
pareikalaudami to per POKLET UAB arba POKLET APP programėlę.
9.3 Mes galime nutraukti sutartį su Jumis iš karto, pateikdami raštišką pranešimą, Jums
pažeidus svarbią šių Sąlygų dalį, įskaitant šiuos dalykus:
(a) jeigu pakartotinai pažeidžiate šias Sąlygas ir laiku neišsprendžiate šio klausimo mus
patenkindami;
(b) jeigu Jūsų elgesys kelią grėsmę arba įžeidžia mūsų personalą arba bet ką, kas veikia mūsų
vardu;
(c) jeigu Jūs laiku nesumokate mokesčių arba nepadengiate išlaidų; arba
(d) Jūsų mirties arba neveiksnumo atveju.
9
9.4 Mes galime nutraukti sutartį su Jumis dėl bet kurios priežasties, apie tai pranešdami Jums
raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.
9.5 Mes taip pat galime nutraukti sutartį su Jumis iš karto ir (arba) sustabdyti Jūsų WALLETTO
IBAN sąskaitą (įskaitant prieigą prie jos per POKLET APP programėlę), jeigu manome, kad
Jūs arba kas nors kitas sąmoningai naudoja Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba)
WALLETTO korteles sukčiavimui arba kitiems neteisėtiems tikslams. Tai padarę mes
pranešime Jums telefonu arba elektroniniu paštu tik tiek, kiek mums leidžiama apie tai
informuoti pagal įstatymus, o Jūs tokiu atveju privalote iš karto nustoti naudotis savo
WALLETTO IBAN sąskaita (arba bandyti pasiekti ją per AGENTO programėlę) ir WALLETTO
kortelėmis.
9.6 Jeigu mes arba Jūs nutraukiate mūsų tarpusavio sutartį, mes Jums grąžinsime Jūsų
WALLETTO IBAN sąskaitos likutį (atskaičiavus visas nebaigtas Finansines operacijas ir
mokėtinus mokesčius), kai tik galėsime tai padaryti (paprastai per 5 darbo dienas Jums
susisiekus su mumis dėl sutarties nutraukimo). Prašome turėti omenyje, kad vadovaujantis
atitinkamais teisiniais ir normatyviniais reikalavimais, įskaitant reikalavimus dėl kovos su
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, mums gali reikėti:
(a) patikrinti Jūsų tapatybę; ir
(b) grąžinti tą likutį į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios prieš tai buvo papildyta Jūsų
WALLETTO IBAN sąskaita.
9.7 Nutraukus mūsų tarpusavio sutartį Jūs negalėsite atgauti pinigų, kuriuos Jūs jau išleidote
patvirtintoms arba dar nebaigtoms Finansinėms operacijoms, taip pat mokesčių už
naudojimąsi savo WALLETTO IBAN sąskaita arba WALLETTO kortelėmis, sumokėtų prieš
nutraukiant mūsų tarpusavio sutartį.
9.8 UAB POKLET pasilieka teisę nutraukti sutartį su Jumis ir sustabdyti arba nutraukti Jūsų
naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis bei prieigą prie jų, jeigu:
(a) Jūs pažeidžiate Bendrąsias sąlygas;
(b) Jūs laiku nesumokate UAB POKLET mokėtinų mokesčių;
(c) Jūs pateikiate neteisingą, netikslią arba ne visą asmeninę informaciją;
(d) UAB POKLET įtaria, kad naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs
sukčiaujate arba vykdote neteisėtą veiklą;
(e) Jūsų POKLET paskyra yra neaktyvi 365 dienas iš eilės arba ilgiau;
(f) Jūsų elgesys, UAB POKLET nuomone, kenkia UAB POKLET verslui arba kitiems POKLET APP
programėlės naudotojams.
10
9.9 Nutraukę savo sutartį su UAB POKLET Jūs privalote nustoti naudotis POKLET APP
programėle ir Paslaugomis.
9.10 Jeigu sutartiniai santykiai nutraukiami dėl to, kad Jūs pažeidėte šias Bendrąsias sąlygas,
Jums nebus grąžintos jokios sumokėtos įmokos, jeigu jų buvo.
9.11 UAB POKLET taip pat gali nutraukti sutartį su Jumis iš karto ir (arba) sustabdyti Jūsų prieigą
prie POKLET APP programėlės ir WALLETTO IBAN sąskaitos, jeigu UAB POKLET mano, kad
Jūs arba kas nors kitas sąmoningai naudoja POKLET APP programėlę, WALLETTO IBAN
sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles sukčiavimui arba kitiems neteisėtiems tikslams. Tai
padariusi UAB POKLET praneš Jums telefonu arba elektroniniu paštu tik tiek, kiek gali apie
tai informuoti pagal įstatymus, o Jūs tokiu atveju privalote iš karto nustoti naudotis savo
POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis.
9.12 Jeigu UAB POKLET, WALLETTO arba Jūs nutraukiate su mumis sudarytą sutartį, WALLETOO
Jums grąžins Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos likutį (atskaičiavus visas nebaigtas Finansines
operacijas ir mokėtinus mokesčius), kai tik UAB POKLET ir WALETTO galės tai padaryti
(paprastai per 5 darbo dienas Jums susisiekus su mumis dėl sutarties nutraukimo).
Prašome turėti omenyje, kad vadovaujantis atitinkamais teisiniais ir normatyviniais
reikalavimais, įskaitant reikalavimus dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu,
UAB POKLET ir WALLETTO gali reikėti:
(a) patikrinti Jūsų tapatybę; ir
(b) grąžinti likutį į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios prieš tai buvo papildyta Jūsų WALLETTO
IBAN sąskaita.
9.13 Nutraukus Jūsų, UAB POKLET ir WALLETTO sutartį Jūs negalėsite atgauti pinigų, kuriuos Jūs
jau išleidote patvirtintoms arba dar nebaigtoms Finansinėms operacijoms, taip pat
mokesčių už naudojimąsi savo WALLETTO IBAN sąskaita arba WALLETTO kortelėmis,
sumokėtų prieš nutraukiant Jūsų, UAB POKLET ir WALLETTO sutartį.
9.14 UAB POKLET taip pat turi teisę nutraukti sutartį su Jumis nenurodydama jokios priežasties.
UAB POKLET šitaip nutraukus sutartį nenurodant priežasties Jums bus grąžinti visi Jūsų
POKLET APP programėlėje ir WALLETTO kortelėse esantys pinigai.
11
X. JŪSŲ WALLETTO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS SAUGUMO PALAIKYMAS
10.1 Svarbu pasirūpinti ir imtis visų priemonių, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos duomenys ir
WALLETTO kortelės bei jų duomenys būtų laikomi saugiai, ir Jūs negalite leisti niekam kitam
naudotis Jūsų WALLETTO kortelėmis. Jūs taip pat turite saugiai laikyti savo PIN kodą ir
negalite jo niekam kitam atskleisti arba leisti juo naudotis.
10.2 Jeigu Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra pamesta arba pavogta, arba jeigu
įtariate, kad kas nors kitas žino Jūsų PIN kodą, prašome vadovautis toliau esančiame 11
skirsnyje pateiktais nurodymais. Jeigu kas nors kitas naudojasi kuria nors Jūsų WALLETTO
kortele be Jūsų sutikimo, o Jūs apie tai mums nepranešėte, kaip turėjote pagal 11 skirsnį,
tai Jūs galite prarasti Jūsų WALLETTO IBAN laikomas lėšas taip pat, kaip prarastumėte
grynuosius pinigus savo piniginėje.
10.3 Jūs turite visuomet laikyti savo PIN kodą paslaptyje. Jūs negalite niekam neturite atskleisti
šios saugumo informacijos. Jeigu įtariate, kad kas nors kitas žino Jūsų PIN kodą, Jūs turite
kuo greičiau vienu iš Susisiekimo būdų pranešti apie tai AGENTUI, kad POKLET UAB galėtų
Jus informuoti, kaip pakeisti šiuos duomenis.
10.4 Mes turime teisę bet kuriuo metu užblokuoti Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo
kortelę, jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs nesilaikėte kurios nors iš šių Sąlygų nuostatų.
10.5 Mes rekomenduojame Jums reguliariai tikrinti POKLET APP programėlėje savo Finansinių
operacijų istoriją, kad galėtumėte aptikti bet kokį galimą Jūsų WALLETTO kortelių neteisėtą
panaudojimą ir patikrinti, ar nėra Finansinių operacijų, kurių Jūs nepripažįstate. Mes Jums
kas mėnesį POKLET APP programėlėje teiksime Finansinių operacijų išklotines, o Jūs turite
tas išklotines saugoti ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Jūsų išklotinėje bus parodyta:
(a) informacija, susijusi su kiekviena Finansine operacija, pagal kurią ją bus galima
identifikuoti;
(b) kiekvienos Finansines operacijos suma, nurodyta valiuta, kuria buvo apmokėta Finansinė
operacija arba išskaičiuotos lėšos iš Jūsų WALLETTO kortelės;
(c) mokesčių už kiekvieną Finansinę operaciją suma (kai taikoma);
(d) kiekvienai Finansinei operacijai taikytas valiutos keitimo kursas (kai taikoma); ir
(e) kiekvienos Finansinės operacijos atveju data, kurią mes gavome Jūsų patvirtinimą kaip
aprašyta šių Sąlygų 7.3. punkte.
XI. PRANEŠIMAS APIE SAUGUMO PAŽEIDIMUS IR BE LEIDIMO ARBA NETEISINGAI
ATLIKTAS FINANSINES OPERACIJAS
11.1 Jeigu Jūs žinote arba įtariate, kad:
(a) Jūsų WALLETTO kortelė yra prarasta, pavogta arba naudojama ne pagal paskirtį, arba
(b) Jūsų PIN kodas arba kita saugumo informacija yra naudojama ne pagal paskirtį, arba
žinoma, arba ją naudoja neįgaliotas jos naudoti asmuo,
Jūs turite nedelsdami pranešti apie tai POKLET UAB skambindami telefonu, nurodytu prie
Susisiekimo būdų.
12
11.2 Jeigu Jūs manote, kad buvo atlikta Jūsų nepatvirtinta Finansinė operacija arba Finansinė
operacija buvo atlikta neteisingai, Jūs turite nedelsdami susisiekti su AGENTU skambindami
telefonu, nurodytu prie susisiekimo būdų. Mes galime tiesiogiai arba per POKLET UAB
paprašyti Jūsų užpildyti deklaracijos formą ir ją skubiai mums grąžinti.
11.3 WALLETTO galime ištirti Jūsų pareiškimą, kad Finansinė operacija buvo Jūsų nepatvirtinta,
ir, jeigu leidžia įstatymai, galime už tai skirti Jums mokestį.
XII. FINANSINIŲ OPERACIJŲ PINIGŲ GRĄŽINIMAS
12.1 Jeigu Jūs pagal pirmiau nurodytą 11.2. punktą nedelsdami ir ne vėliau kaip per 13 mėnesių
nuo nurašymo iš sąskaitos datos pranešėte mums apie be leidimo arba neteisingai atliktą
Finansinę operaciją, Jums gali būti grąžintos tos Finansinės operacijos lėšos.
12.2 Jeigu be leidimo atlikta Finansinė operacija buvo susijusi su Jūsų WALLETTO išankstinio
mokėjimo kortelės arba WALLETTO virtualiosios kortelės duomenų, arba Jūsų prieigos prie
POKLET APP programėlės naudotojo vardo bei slaptažodžio, arba Jūsų PIN kodo, arba bet
kokios kitos saugumo informacijos praradimu, vagyste arba naudojimu ne pagal paskirtį,
mes Jums grąžinsime su tuo susijusią sumą, išskyrus pirmus 50 EUR, už kuriuos būsite
atsakingas Jūs.
12.3 Jeigu Finansinė operacija buvo atlikta be leidimo dėl Jūsų sukčiavimo arba jeigu Jūs tyčia
arba dėl didelio aplaidumo naudojotės savo WALLETTO kortelėmis nesilaikydami šių Sąlygų
(įskaitant pareigą saugoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės ir WALLETTO
virtualiosios kortelės duomenis, savo naudotojo vardą ir slaptažodį, naudojamus prieigai
prie POKLET APP programėlės, savo PIN kodą ir bet kokią kitą saugumo informaciją), tai
mes nieko Jums negrąžinsime, o Jūs būsite atsakingas už visą visų patirtų nuostolių sumą.
12.4 Jeigu Jums turi būti grąžintos lėšos, mes tai atliksime iš karto arba, jeigu tam nėra
galimybės, kiek įmanoma greičiau gavę Jūsų reikalavimą arba bet kurią kitą tolesnę
informaciją, kurios mes galime pareikalauti siekdami ištirti Jūsų teisę į lėšų grąžinimą.
Tačiau jeigu ištyrus mums yra rimto pagrindo manyti, kad lėšų grąžinimas Jums dėl kokios
nors priežasties nepriklausė arba kad mes Jums grąžinome per daug, tai mes galime
atšaukti tą grąžinimą, o Jūs galite tapti atsakingas už dėl Jūsų naudojimosi savo WALLETTO
kortelėmis mūsų patirtus nuostolius.
XIII. LĖŠŲ IŠPIRKIMAS IŠ JŪSŲ WALLETTO IBAN SĄSKAITOS
13.1 Jūs turite bendrą teisę bet kuriuo metu susigrąžinti visas Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje
laikomas lėšas arba jų dalį. Norint tai atlikti reikia POKLET APP programėlėje paprašyti
grąžinimo ir nurodyti sumą, kurią norima grąžinti. Nurodyta suma grąžinama į tą pačią
banko sąskaitą, iš kurios prieš tai buvo papildyta Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita.
13.2 Siekdami apdoroti Jūsų išpirkimo prašymą mes galime paprašyti pateikti mums
dokumentų įrodymų ir kitos Jūsų tapatybę nustatyti leidžiančios informacijos, kad mes
galėtume veikti laikydamiesi atitinkamų teisinių ir normatyvinių reikalavimų.
13.3 Mes taip pat galime nustatyti Išpirkimo mokestį esant vienai iš šių aplinkybių:
(a) Jums reikalaujant išpirkimo prieš šių Sąlygų galiojimo nutraukimą arba pabaigą;
(b) Jums atšaukiant šias Sąlygas prieš sutartą galiojimo nutraukimo arba pabaigos datą; arba
13
(c) Jums reikalaujant išpirkimo praėjus daugiau kaip metams nuo šių Sąlygų galiojimo
nutraukimo arba pabaigos datos.
Išpirkimo mokesčio suma laikui bėgant gali keistis. Naujausi mokesčio tarifai yra nurodyti šių
Sąlygų 17 punkte.
13.4 Mes galime savo nuožiūra atlikti Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje esančių lėšų išpirkimą
grąžindami jas į tą pačią banko sąskaitą, kuri anksčiau būdavo naudojama Jūsų WALLETTO
IBAN sąskaitai papildyti.
XIV. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ
14.1 WALLETTO neatsakome už jokius nuostolius, atsiradusius dėl:
(a) neteisėtos Finansinės operacijos, kurią atlikdamas Jūs sukčiavote arba tyčia arba dėl
didelio aplaidumo naudojote savo WALLETTO IBAN sąskaitą ir WALLETTO korteles
nesilaikydami šių Sąlygų (įskaitant pareigą saugoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo
kortelės, WALLETTO virtualiosios kortelės duomenis, savo prieigos prie AGENTO
programėlės naudotojo vardą bei slaptažodį ir (arba) PIN kodą arba bet kokią kitą
saugumo informaciją);
(b) bet kokių nenormalių arba negalimų numatyti aplinkybių, kurių mes negalime
kontroliuoti, kai mes negalėjome tų aplinkybių išvengti, nors darėme viską, kad jų
išvengtume;
(c) parduotuvės arba bankomato atsisakymo priimti Jūsų WALLETTO korteles; arba
(d) mūsų atitikties atitinkamiems teisiniams arba normatyviniams reikalavimams.
14.2 Mes taip pat neatsakysime už:
(a) verslo veiklos sutrikdymą; arba
(b) pajamų, reputacijos, prestižo, arba numatytų santaupų praradimą; arba
(c) jokius nuostolius arba žalą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su mūsų įvykdytu šių Sąlygų
pažeidimu.
14
14.3 WALLETTO dėsime pagrįstas pastangas suteikti Jums WALLETTO IBAN sąskaitą ir
WALLETTO korteles, bet mes nebūsime Jums atsakingi dėl jokių nuostolių arba žalos,
atsiradusios dėl to, kad kuriuo nors metu nebuvo galima jomis naudotis arba buvo
nutrūkusi prieiga.
14.4 Kitų nei pirmesnėse pastraipose nurodyti nuostoliai (už kuriuos mes neatsakome)
nuostolių atveju, vadovaujantis tolesnėmis pastraipomis, mūsų didžiausia bendra
atsakomybė pagal šias Sąlygas arba ryšium su jomis, sutarties, pažeidimo (įskaitant
aplaidumą) arba kitais atvejais, bet kokiomis aplinkybėmis apribojama suma, lygia 50 EUR
bet kuriuo 12-mėnesių laikotarpiu.
14.5 WALLETTO negarantuoja ir nežada, kad WALLETTO IBAN sąskaita ir (arba) WALLETTO
kortelės atitiks Jūsų reikalavimus, o Jūs naudojatės WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO
kortelėmis savo rizika.
14.6 UAB POKLET negarantuoja, kad POKLET teikiamos Paslaugos atitiks Jūsų reikalavimus arba
kad Jūsų prieiga prie POKLET APP programėlės bus nenutrūkstama arba be sutrikimų. Be
to, nors imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad POKLET APP programėlėje nebūtų
virusų, UAB POKLET negarantuoja, kad POKLET APP programėlė (arba tinklalapis
www.poklet.lt) neturės virusų arba kitokių kenksmingų savybių. Jūs pats privalote
pasirūpinti pakankamomis apsaugomis ir procedūromis, užtikrinančiomis, kad iš POKLET
APP programėlės (arba tinklalapio www.poklet.lt) Jūsų gauta medžiaga nebūtų užkrėsta
arba neturėtų kitokių kenksmingų savybių.
14.7 UAB POKLET dės pagrįstas pastangas suteikti Jums galimybę naudotis POKLET APP
programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis, bet UAB POKLET nebus
Jums atsakinga dėl jokių nuostolių arba žalos, atsiradusios dėl to, kad kuriuo nors metu
nebuvo galima jomis naudotis arba buvo nutrūkusi prieiga.
14.8 UAB POKLET nebus Jums atsakinga už jokius nuostolius dėl:
(a) neteisėtos Finansinės operacijos, kurią atlikdamas Jūs sukčiavote arba tyčia arba dėl
didelio aplaidumo naudojote savo POKLET APP programėlę, WALLETTO IBAN sąskaitą ir
WALLETTO korteles nesilaikydami šių sąlygų;
(b) nenormalių arba negalimų numatyti aplinkybių, kurių UAB POKLET negali kontroliuoti,
jeigu UAB POKLET negalėjo tų aplinkybių išvengti, nors darė viską, kad jų išvengtų;
(c) parduotuvės (arba bankomato atsisakymo priimti Jūsų WALLETTO korteles;
(d) UAB POKLET atitikties atitinkamiems teisiniams arba normatyviniams reikalavimams.
15
14.9 UAB POKLET jokiomis aplinkybėmis neatsakys už jokius tiesioginius, netiesioginius,
atsitiktinius arba kitokius nuostolius arba žalą, kilusią dėl Jūsų naudojimosi POKLET APP
programėle arba kokio nors turinio parsisiuntimą per ją.
14.10 UAB POKLET nėra atsakinga ir neatsako už turinio, kuris gaunamas naudojantis POKLET
APP programėlė ir Paslaugomis, teisėtumą ir teisingumą. Informacija, gauta naudojantis
POKLET paslaugomis, Jūs naudojatės savo rizika.
14.11 UAB POKLET ėmėsi priemonių užkirsti kelią sukčiavimui internete ir užtikrinti, kad visa iš
Jūsų gaunama informacija būtų saugoma saugiai ir patikimai. Tačiau įsilaužimo į UAB
POKLET kompiuterinius serverius atveju UAB POKLET negali būti laikoma atsakinga.
14.12 UAB POKLET neatsako už vėlavimus arba nuostolius dėl aplinkybių, kurių mes negalime
kontroliuoti ir kurios smarkiai trukdo vykdyti atitinkamą pareigą arba dėl kurių pareigos
įvykdymas tampa ekonomiškai nepagrįstas.
XV. INFORMACIJOS NUOSAVYBĖ IR APSAUGA
15.1 Siekdami veiksmingai teikti paslaugas pagal šią Sutartį POKLET UAB ir WALLETTO keisis Jūsų
informacija tokiu mastu, koks yra reikalingas mūsų įsipareigojimams pagal šią sutartį
vykdyti.
15.2 Sudarydami su mumis šią sutartį Jūs pripažįstate, kad esate užmezgęs sutartinius santykius
su POKLET UAB ir WALLETTO UAB aiškiai suteikiate mums teisę dalytis informacija kaip
nurodyta 19 punkte.
15.3 Asmens duomenų tvarkymas aptariamas POKLET Privatumo politikoje, kurią galite rasti
POKLET APP programėlėje ir WALLETTO Privatumo politikoje, kurią galite rasti
www.walletto.eu.
XVI. ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI
16.1 WALLETTO pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Sąlygas. Mes atsižvelgsime į Jūsų
interesus, kuriems turi įtakos numatyti pakeitimai, ir atliksime tik tokius pakeitimus, kuriuos
laikome pagrįstais. Valiutų keitimo kursai įsigalios iš karto, kai jie bus Jums palankūs arba
kai jie susiję su VISA atskaitos kurso pasikeitimu. Dėl visų kitų pakeitimų mes Jums raštu
elektroniniu paštu arba per POKLET APP programėlę pranešime apie numatomą sąlygų
pakeitimą likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams ir pateiksimą Jums naują Sąlygų
redakciją. Jeigu Jūs nesutinkate su siūlomu pakeitimu, turite apie tai pranešti mums vienu
iš Susisiekimo būdų prieš tam pakeitimui įsigaliojant, kitaip bus laikoma, kad su Sąlygų
pakeitimu Jūs sutikote.
16.2 UAB POKLET pasilieka teisę bet kuriuo metu arba be atskiro pranešimo:
(a) pakeisti arba panaikinti POKLET paslaugas (arba bet kurią jų dalį), nepranešdama apie tai
Jums, ir nebus Jums atsakinga dėl jokio pakeitimo arba panaikinimo;
(b) pakeisti Bendrąsias sąlygas paskelbdama naujas Bendrųjų sąlygų redakcijas, ir jeigu Jūs po
tokio pakeitimo toliau naudojatės POKLET paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi), laikoma,
kad Jūs sutinkate su tokiu pakeitimu.
16
16.3 UAB POKLET atsižvelgs į Jūsų interesus, kuriems turi įtakos numatyti pakeitimai, ir atliks tik
tokius pakeitimus, kuriuos UAB POKLET laiko pagrįstais.
16.4 Jeigu nenurodoma kitokia data, naujos Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigalioja praėjus 2
mėnesiams nuo jų paskelbimo POKLET APP programėlėje arba www.poklet.lt tinklalapyje.
16.5 Naujausią Bendrųjų sąlygų redakciją visuomet galite rasti POKLET APP programėlėje arba
www.poklet.lt tinklalapyje.
16.6 Esminių pakeitimų atveju Jums apie juos bus pranešta POKLET APP programėlės žinute
arba pranešimu www.poklet.lt tinklalapyje, o Jūs turėsite teisę prieš joms įsigaliojant
nutraukti naudojimąsi POKLET paslaugomis.
16.7 Jeigu Jūs nesutinkate su siūlomu pakeitimu, turite apie tai pranešti UAB POKLET vienu iš
Susisiekimo būdų prieš tam pakeitimui įsigaliojant, kitaip bus laikoma, kad su Bendrųjų
sąlygų pakeitimu Jūs sutikote.
XVII. MOKESČIAI IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
17.1 Taikomi mokesčiai ir naudojimo apribojimai gali būti rasti POKET APP programėlėje.
17.2 Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir kreipdamiesi dėl POKLET APP programėlės,
WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių, Jūs sutinkate mokėti mokesčius susijusius
su Jūsų naudojimusi POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO
kortelėmis.
MOKESTIS
SUMA
APRAŠAS
Premium
versijos
mėnesinis
prenumeratos
mokestis
3.99 EUR/mėn.
Mėnesinis mokestis už naudojimąsi POKLET APP
programėlės Premium versija. Premium versijos
mėnesinis prenumeratos mokestis ir papildymo
mokestis mokamas iš jūsų sąskaitos, esančios POKLET
APP programėlėje. Šis mokestis automatiškai
nuskaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Automatinį
prenumeratos pratęsimą galima bet kada išjungti.
Nepratęsus prenumeratos (nesumokėjus mėnesinio
pranumeratos mokesčio), WALLETTO kortelė bus
užblokuota ir bus galima naudotis tik nemokama
POKLET versija. Jeigu Jūs vėl norėsite pradėti
naudotis POKLET paslaugų Premium versija, Jūs
turėsite užsisakyti naują WALLETTO kortelę.
Premium paslaugos, kurios yra prieinamos tik POKLET
APP programėlės Premium versijos vartotojams, yra
šios: WALLETTO kortelė, papildomas edukacinis
turinys vaikams ir tėvams, pervedimai tarp vartotojų.
Į Premium versijos mėnesinį prenumeratos mokestį
yra įskaičiuota: POKLET APP programėlės naudojimas,
WALLETTO išankstinio apmokėjimo kortelės
sprendimas.
Šiam mokesčiui gali būti taikomos nuolaidos.
17
Papildymo
mokestis
neužsisakiusiem
s prenumeratos
0.49 EUR
Mokestis už kiekvieną WALLETTO virtualiosios
sąskaitos papildymą, kai nėra užsakyta POKLET APP
programėlės prenumerata.
Papildymo
mokestis
užsisakiusiems
prenumeratos
0.00 EUR
Mokestis už kiekvieną WALLETTO virtualiosios
sąskaitos papildymą, kai yra užsakyta POKLET APP
programėlės prenumerata.
Kortelės
išdavimas ir
pristatymas
4.99 EUR
Mokestis už WALLETTO kortelės pagaminimą,
išdavimą ir pristatymą.
Mokestis sumokamas užsisakant WALLETTO kortelę.
Užsienio valiutos
antkainis
2.00 %
Valiutos keitimo komisinis mokestis.
Paėmimas iš
bankomato SEPA
erdvėje
1% (ne mažiau kaip 2
EUR)
Mokestis už pinigų išėmimą iš bankomato Bendroje
mokėjimų eurais (SEPA) erdvėje.
Paėmimas iš
bankomato ne
SEPA erdvėje
2% (ne mažiau kaip
2,50 EUR)
Mokestis už pinigų išėmimą iš bankomato ne
Bendroje mokėjimų eurais (SEPA) erdvėje.
Atgalinių
nuskaitymų
tvarkymas
30.00 EUR
Mokestis atgalinio nuskaitymo (apmokėjimo
grąžinimo) proceso administracinėms išlaidoms
padengti.
Išeinantis SEPA
mokėjimas
0.80 EUR
Mokestis už išeinantį SEPA mokėjimą, kuris taikomas
pervedant pinigus iš Poklet į savo banko sąskaitą.
Mokestis pradedamas taikyti nuo 2022 m. lapkričio 10
dienos.
Apribojimai
Vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Jūsų WALLETTO kortelei taikomi šie apribojimai:
Bankomatas
EUR
Dienos limitas
100
Bankomatas
EUR
Mėnesio
limitas
300
Kita
EUR
Dienos limitas
500
Kita
EUR
Mėnesio
limitas
750
ECOMM
EUR
Dienos limitas
500
ECOMM
EUR
Mėnesio
limitas
750
18
XVIII. JŪSŲ INFORMACIJA
Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų mums teikiame informacija yra teisinga, tiksli ir nauja. Jūs
patvirtinate, kad iš karto pranešite mums apie pasikeitusius savo asmens duomenis per
POKLET UAB vienu iš Susisiekimo būdų. WALLETTO susisiekdama su Jumis dėl jūsų POKLET
piniginės, WALLETTO naudos naujausius Jūsų mums pateiktus kontaktinius duomenimis.
XIX. DUOMENŲ APSAUGA IR JŪSŲ INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
19.1 WALLETTO UAB yra Jūsų mums teikiamų duomenų (įskaitant, be apribojimų, elektroninio
pašto adresą arba kitą naudotojo vardą bei slaptažodį) valdytojai. Mes apdorosime Jūsų
asmeninius duomenis pagal šia Sąlygas ir mūsų privatumo politiką („Privatumo politika“).
Prašome įdėmiai perskaityti Privatumo politiką, kadangi joje pateikiama informacija apie
tai, kaip mes naudojame, saugome ir apdorojame Jūsų asmeninę informaciją bei ja
dalinamės. Naudodamiesi savo WALLETTO kortelėmis Jūs pripažįstate, kad WALLETTO šiuo
būdu naudos Jūsų asmeninę informaciją.
19.2 POKLET UAB dar turi atskirą privatumo politiką, kuri taikoma Jūsų santykiams su POKLET
UAB. Tapus AGENTO klientu Jūsų bus paprašyta pritarti AGENTO privatumo politikai.
Prašome būtinai atidžiai perskaityti POKLET UAB privatumo politiką.
19.3 WALLETTO UAB įtarus, kad buvo suteikta melaginga arba netiksli informacija, WALLETTO
UAB galime įrašyti savo įtarimą drauge su visa kita reikiama informacija.
19.4 Jūs negalite teikti WALLETTO asmeninės informacijos apie ką nors kitą (pavyzdžiui, apie
alternatyvius asmenis kontaktams su jų vardais ir pavardėmis) prieš tai negavęs jo arba jos
sutikimo juos panaudoti arba kitokio teisinio pagrindo perduoti juos WALLETTO laikantis
atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų ir atskleisti šiam tikslui pagal šias Sąlygas ir
WALLETTO Privatumo politiką.
XX. PERDAVIMAS
WALLETTO UAB gali bet kuriuo metu perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas kitai
bendrovei (įskaitant WALLETTO filialą) apie tai raštu pranešdami Jums prieš 2 mėnesius.
Tai neturės įtakos Jūsų teisėms pagal šias Sąlygas. UAB POKLET gali perduoti ir perleisti
šiose Bendrosiose sąlygose nustatytas teises bei pareigas bet kuriai trečiajai šaliai,
nepranešdama apie tai Jums, jeigu tai neturi įtakos šiose Bendrosiose sąlygose
nustatytoms Jūsų teisėms.
19
XXI. SKUNDAI
21.1 Jeigu turite nusiskundimą dėl savo WALLETTO IBAN sąskaitos ir (arba) WALLETTO kortelių,
galite susisiekti su mumis tiesiogiai elektroninio pašto adresu cards@walletto.eu arba
telefono numeriu +37060148437, o mes stengsimės greitai ir sąžiningai išnagrinėti visus
Jūsų skundus dėl Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių bet kuriuo atveju
per 8 savaites nuo Jūsų skundo gavimo. Mes informuosime jus apie Jūsų skundo sprendimo
eigą ir priemones, kurių buvo imtasi.
21.2 WALLETTO neišsprendus Jūsų skundo dėl WALLETTO paslaugų Jūs galėsite dėl skundo
kreiptis į Lietuvos banką.
21.3 Jūs taip pat galite nusiųsti savo skundą dėl WALLETTO plastikinės kortelės Europos
Komisijos ginčų elektroninio sprendimo platformai adresu www.ec.europa.eu/odr. Tai
internetinė platforma, skirta padėti vartotojams, internetu įsigijusiems prekių, paslaugų
arba skaitmeninių turinių. Ji suteikia prieigą prie nepriklausomų alternatyvių ginčų
sprendimo paslaugų, kuriomis paprastai galima naudotis nemokamai.
21.4 Jeigu turite nusiskundimų dėl POKLET APP programėlės, galite susisiekti su UAB POKLET
naudodamiesi Susisiekimo būdais, o UAB POKLET stengsis greitai ir sąžiningai išnagrinėti
visus Jūsų skundus per 4 savaites nuo Jūsų skundo gavimo. POKLET UAB informuosime Jus
apie Jūsų skundo sprendimo eigą ir priemones, kurių buvo imtasi.
XXII. GINČAI SU PARDAVĖJAIS
Jeigu Jūs turite ginčų dėl WALLETTO kortelėmis atliktų pirkimų, tai turite spręsti juos su
asmeniu, iš kurio pirkote prekių arba paslaugų. WALLETTO UAB neatsakome už jokių
WALLETTO kortelėmis įsigytų prekių arba paslaugų kokybę, saugumą, teisėtumą arba bet
kurį kitą aspektą. Nepamirškite, kad Jums panaudojus savo WALLETTO kortelę pirkimui
atlikti arba gryniesiems pinigams paimti mes negalime sustabdyti tokios operacijos.
XXIII. ATSKYRIMAS
Jeigu teismas arba kompetentinga valdžios institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų
nuostata (arba bet kuri kurios nors nuostatos dalis) yra negaliojanti, neteisėta arba
neįvykdoma, tai tokia nuostata (arba jos dalis) reikiamu mastu laikoma išbraukta, o kitų šių
Sąlygų nuostatų galiojimui ir įvykdomumui tai įtakos neturi.
XXIV. TAIKOMA TEISĖ IR KALBA
Šias Sąlygas reglamentuoja Lietuvos teisė, ir jos priklauso išimtinei Lietuvos teismų
jurisdikcijai. Šios Sąlygos surašytos anglų ir lietuvių kalbomis, ir visas bendravimas su Jumis
vyks taip pat angliškai ir (arba) lietuviškai. Šių Bendrųjų sąlygų versija anglų kalba yra turi
viršenybę, jei yra prieštaravimų su į lietuvių (ar kitas) kalbas išverstomis versijomis.
20
XXV. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NUOSAVYBĖ
25.1 Visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, be apribojimų, teises į prekių ženklus,
prekių pavadinimus, duomenų bazes ir patentus) priklauso UAB POKLET ir jos licencijų
išdavėjams.
25.2 Jums suteikiama licencija, kurioje numatyta tik ribota teisė naudotis POKLET paslaugomis
pagal šias Bendrąsias sąlygas. Licencija nesuteikia Jums teisės naudotis UAB POKLET
pavadinimu, prekių ženklais arba kitokiais komerciniais simboliais.
XXVI. SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TIK NAUDOJANTIS POKLET PASLAUGŲ PREMIUM
VERSIJA
26.1 POKLET paslaugų Premium versija leidžia tėvams ir vaikams pervesti, laikyti ir leisti realius
pinigus POKLET APP programėlėje ir WALLETTO kortelėje nustatytose ribose. Premium
paslaugos, kurios yra prieinamos tik POKLET APP programėlės premium versijos
vartotojams, yra šios: WALLETTO kortelė, papildomas edukacinis turinys vaikams ir
tėvams, pervedimai tarp vartotojų.
Nemokamos paslaugos, kurios yra prieinamos POKLET APP programėlės nemokamos versijos
vartotojams, yra šios: kišenpinigių valdymo priemonė, taupomoji sąskaita, investavimo
sąskaita, darbų valdymas, apribota prieiga prie edukacinio turinio vaikams ir tėvams.
Nemokamos versijos vartotojai negali pasinaudoti WALLETTO kortele.
26.2 POKLET paslaugų Premium versija suteikiama sumokėjus prenumeratos mokestį, ir prie jos
pridedama išankstinio mokėjimo kortelė.
26.3 Naudojantis POKLET paslaugų Premium versija UAB POKLET mokamas prenumeratos
mokestis. UAB POKLET siūlo 3-mėnesių, 6-mėnesių ir metinės prenumeratos variantus.
Jūs privalote mokėti Jums priklausantį prenumeratos mokestį.
26.4 Jeigu prenumerata pasibaigia ir ji neatnaujinama, tai WALLETO kortelė užblokuojama
visam laikui. Jeigu Jūs vėl norėsite pradėti naudotis POKLET paslaugų Premium versija, Jūs
turėsite užsakyti naują WALLETTO kortelę.
26.5 Jums nusprendus nutraukti savo POKLET paslaugų Premium versijos prenumeratą mes
padėsime Jums susisiekti su WALLETTO dėl Jūsų virtualiojoje sąskaitoje, vaiko
taupomojoje sąskaitoje arba su Jūsų kaip vieno iš tėvų virtualiąja sąskaita susietoje
išankstinio mokėjimo kortelėje likusių pinigų galimo grąžinimo.
26.6 UAB POKLET neatsako už prekių ir paslaugų, kurias galima įsigyti naudojantis WALLETTO
kortele, saugumą, teisėtumą, kokybę arba bet kurį kitą aspektą.
26.7 Premium versijos mėnesinis prenumeratos mokestis ir papildymo mokestis mokamas iš
jūsų sąskaitos esančios POKLET APP programėlėje.
26.8 Mūsų dabartiniai mokesčiai nurodyti POKLET APP programėlėje.
26.9 UAB POKLET pasilieka teisę kartkartėmis keisti mokesčius ir kainodaros modelius. Tai bus
rodoma POKLET APP programėlėje; Jūs taip pat gausite konkrečią informaciją apie visus
mokesčių už POKLET paslaugų Premium versiją pasikeitimus.
26.10 Jums nutraukus prenumeratą Jūsų kortelė ir WALLETTO sąskaitos uždaromos. Sumokėti
prenumeratos mokesčiai negrąžinami
Jeigu norite paklausti apie Bendrąsias sąlygas arba paprašyti tam tikros informacijos apie POKLET
paslaugas, prašome susisiekti su UAB POKLET naudojantis Susisiekimo būdais.
21
Šios sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2022-09-08
22